Goeie moppen; boot en bier

Wat is een gelijkenis tussen een boot en slecht bier?
Ze zijn allebei dicht bij water.

Geen opmerkingen: