Goeie moppen; de keuken...

Waarom mag je als man nooit zeggen; "Een vrouw hoort thuis in de keuken"?
Omdat daar al de messen liggen...