Goeie moppen; appelsien...

Wat is oranje en zegt een ganse dag; "Ik ben een appelsien, ik ben een appelsien, ... ?"
"Een mandarijntje met een dikke nek..."