Droge humor; stoppen met roken...

"Voor sommige rokers is het stoppen met roken een teer onderwerp..."