Pensioen humor; Diploma...

"Leren op eigen tempo? Wat kan ik doen met een diploma als ik op pensioen ben???"