Goeie moppen; bier...

"Wat is een gelijkenis tussen slecht bier en een boot?"
"Beide dicht bij water..."