Goeie moppen; 1 april grappen...

"Waar zijn de april grappen gebleven?"
"Moet je niet aan mei vragen..."