Goeie moppen; slecht zien...

"Dokter, ik denk dat ik een bril nodig heb..."
"Dat denk ik ook, want u staat in een supermarkt..."