Droge humor; rekenen...

"Kies een willekeurig getal. Tel er nu 8 bij. Verdubbel het. Trek er 6 van af. Deel dit getal door 2. Doe nu uw ogen dicht. Nu is het donker hé?"