Goeie moppen; mijn job...

"Wat is het verschil tussen mijn werk en de gevangenis?"
"Het adres..."