Goeie moppen; poten...

"Wat heeft vier poten maar kan niet lopen?"
"Een stoel..."