Droge humor; honing...

"Alle honing is uit de rekken van de supermarkten verwijdert, er blijkt een verdachte bijsmaak in te zitten..."