Grove moppen; electricien...

"Wat staat er op de grafzerk van een electricien?"
"De spanning werd me te veel..."