Korte moppen; laatste wens...

Een cipier vraagt aan een man in een elektrische stoel; "Wat is uw laatste wens?"
Waarop de man antwoordde; "Mag ik uw hand vasthouden?"