Grove moppen; soorten hout...

"Van wat maakt men een houten been?"
"Van kreupelhout..."